Previous
Next

Energielabels

Sinds 1 januari 2015 zijn vastgoedeigenaren verplicht een energielabel te overhandigen bij de overdracht van hun woning of bedrijfspand. Energielabels geven op een schaal van A tot en met G aan hoe energiezuinig een pand is. Hollander Vastgoedadvies verzorgt een berekening voor de energie-index en energielabels voor allerlei vastgoedobjecten:

• Bedrijfspanden (Utiliteit)
• Woningen
• Nieuwbouw

Energielabel voor bedrijfspanden (utiliteit)

Met een energielabel wordt de energieprestatie van een bedrijfspand weergegeven op een schaal van A tot en met G (EPA-U). Per 1 januari 2015 zijn vastgoedeigenaren van bedrijfspanden verplicht een energielabel te overhandigen bij overdracht.

Bent u na 1 januari 2015 niet in het bezit van een energielabel?
Dan riskeert u een boete van €20.250,-!

Per 1 januari 2023 geldt voor kantoorpanden een label C-verplichting. Kantoorpanden dienen met het oog op de internationale klimaatdoelstellingen minimaal in het bezit te zijn van een energielabel C.

Maak een afspraak met Hollander Vastgoedadvies om een energielabel voor uw bedrijfspand af te geven.

Een energielabel uitgegeven door Hollander Vastgoedadvies biedt u naast inzicht in de energieprestaties van uw pand ook inzicht in de besparingsmogelijkheden. Wij bieden u eenvoudig en inzichtelijk op de plattegronden van uw pand een overzicht van mogelijke besparingen en wat deze voor gevolgen zouden hebben voor de energieprestaties.

Investeren in besparingsmogelijkheden kan aantrekkelijk zijn, aangezien er steeds vaker gekozen wordt voor vestiging in duurzame, energiezuinige of ‘groene’ panden. Energiezuinige panden zijn gemakkelijker te verkopen of te verhuren en behouden hun waarde vaak beter.

Informatie van het Rijk over energielabels voor utiliteitsgebouwen is te vinden op de site van het RvO.

Energie-index / energielabel voor woningen

De energie-index is een schaal waarop de energieprestaties van een woning worden aangegeven. Hoe zuiniger de woning, des te lager de score op de energie-index. De score op de energie-index wordt berekend aan de hand van zo’n 150 kenmerken en is om die reden een nauwkeuriger maatstaf dan het hierna afgegeven energielabel van de overheid. Dit definitieve energielabel (EP-W) wordt namelijk opgesteld aan de hand van slechts 10 kenmerken.

Een energielabel uitgegeven door Hollander Vastgoedadvies biedt u naast inzicht in de energieprestaties van uw woning ook inzicht in de besparingsmogelijkheden. Wij maken alle mogelijke besparingen op begrijpelijke wijze inzichtelijk op de plattegronden van uw woning. Zo ziet u eenvoudig wat deze voor de energieprestaties beteken en kunt u berekenen welke besparingen u wilt doorvoeren.

Informatie van het Rijk over energielabels voor woningen is te vinden op de website van het RvO.

Bent u na 1 januari 2015 bij overdracht van uw woning niet in het bezit van een energielabel? Dan riskeert u een boete van €450,-!

Energielabel/ Energie Index huurwoningen

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. Sinds 1 januari 2015 is er een vernieuwd energielabel en bepaalt de Energie-Index de energieprestatie. Website van de RvO

Laat Hollander Vastgoedadvies het energielabel van uw nieuwbouwproject verzorgen

Energielabel nieuwbouw

Duurzaamheid staat steeds vaker centraal bij nieuwbouw. Het is geen geheim dat woningen en panden met een ‘groener’ energielabel beter verkopen dan woningen en panden met een minder groen label. Voor nieuwbouw is het niet meer voldoende een EP-C berekening te kunnen overhandigen, maar ook hiervoor moet een definitief energielabel worden aangevraagd.

Laat Hollander Vastgoedadvies het energielabel van uw nieuwbouwproject verzorgen

Hollander Vastgoedadvies begeleidt u tijdens het gehele traject van het aanvragen van een energielabel voor nieuwbouw. Denk hierbij aan het opvragen en controleren van de bewijsstukken en het verzorgen van de koppeling met de webapplicatie van de RvO.